Soccer Playoff Schedule

Tuesday 10/21 Boys Varsity vs Randolph Union HS 3pm

Wednesday 10/22 Girls Varsity vs Richford HS 3pm